Chính sách quảng cáo Facebook riêng cho ngành dược:

  • Không được quảng cáo thuốc kê đơn và thuốc bán trực tiếp trên mạng.

Chính sách quảng cáo Facebook cho Thuốc dinh dưỡng và thảo dược:

  • Các quảng cáo thực phẩm chức năng hay thảo dược có thể quảng cáo bình thường. Ngoại trừ sản phẩm có chứa các thành phần sau: anabolic, steroids, chitosan, comfrey, dehydroepiandrosterone, ephedra, hormone tăng trưởng, melatonin, etc.
Xem thêm: Quy trình quảng cáo, các lỗi hay gặp phải tại bài viết Chính sách Quảng cáo Facebook Ngành Thẩm Mỹ của tôi!