Người lớn thường nhăn mặt khi nói về bọn trẻ "trâu" : Bọn trẻ bây giờ thật là.....

Nhiều đại gia còn chuyên đi chê bai các đám khởi nghiệp trẻ và rủa họ chắc chắn là thất bại 99% !

Sự thật là từ thời thượng cổ thì người lớn luôn
nói về "bọn trẻ" câu này rồi và luôn là câu cửa miệng của họ

Khi trẻ Mark hay Billgate hay Steve Job hay Obama hay Trump cũng đã bị mắng :" Bọn trẻ bây giờ...."

Nhưng chính cái bọn trẻ đó đã làm ra Facebook, Google , snapchat, YouTube... đè bẹp mấy đại gia già khú đế. Năm 2016 thì thương hiệu lớn nhất Thế giới là Google được 2 bạn trẻ sinh viên sáng lập ra từ đại học Standford

Hãy cho người lớn biết là bọn trẻ bây giờ luôn hơn lớp già đi các bạn trẻ

Link bài viết: 
Bọn trẻ trâu bao giờ cũng đáng trân trọng hơn người thành đạt?